. .. ... ....

Výchozí revize

·         Každá elektroinstalace musí být předtím, než je uvedena do provozu revidována

·         Výchozí revize se provádí i na zařízení po rekonstrukci, nebo při rozšíření elektroinstalace

 

Pravidelná revize

·         Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500

·         Lhůty pro opakování revize se určují podle druhu zařízení a podle působících vnějších vlivů

 

 

Jak často provádět revize elektrických zařízení?

Lhůty pro revize elektrických vyhrazených technických zařízení (VTZ) jsou stanoveny převážně v ČSN 331500.

Lhůty pravidelných revizí podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Druh objektu

Kontrola lhůty v rocích

Revize lhůty v rocích

Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob

1

2

Zděné obytné a kancelářské budovy

2

5

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

1

3

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

1

2

Pojízdné a převozné prostředky

1

1

Prozatímní zařízení staveniště

1

0,5

 

Lhůty revizí elektrických spotřebičů:

 • Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů určuje norma ČSN 33 1610. Lhůta je závislá na prostředí, ve kterém je spotřebič používán, dále na způsobu použití (spotřebiče držené v ruce, přenosné spotřebiče, připevněné spotřebiče) a na typu ochrany elektrického spotřebiče.

 • Spotřebiče držené v ruce - při provozu se přímo drží (elektrické ruční nářadí, elektrické spotřebiče v kuchyni - mixéry, žehličky atd.)

 • Přenosné spotřebiče - s odnímatelným přívodem (mikrovlnná trouba, televize, audiotechnika, PC, chladnička atd.)

 • Připevněné spotřebiče - přímo upevněné spotřebiče (elektrický kotel, pračka stroje v dílně)

 • Třída ochrany I - s ochranným kolíkem (chladnička, stolní PC, elektrická trouba)

 • Třída ochrany II - s dvojitou izolací (elektrické nářadí, nabíječky mobilu)

 • Třída ochrany III - spotřebiče na bezpečné napětí (12 až 50V dle druhu prostředí

 

Lhůty pravidelných revizí podle typu prostředí (ČSN 33 1600)

Skupina spotřebičů

Třída spotřebiče

Lhůta pro spotřebiče držené v ruce

Lhůta pro přenosné spotřebiče

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Třídy I, II a III

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Třídy I / Třídy II a III

1x za 3 / 6 měsíců

1x za 6 měsíců

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třídy I / Třídy II a III

1x za 6 / 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 36 měsíců

 

Lhůty revizí ochrany před bleskem:

 • Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem (dříve hromosvody) určuje ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2., pro hromosvody, postavené před účinností této normy (1.11.2006) je pak určuje ČSN 33 1500.

 • Zařízení ochrany před bleskem se reviduje podle souboru norem ČSN EN 62305 (hromosvody po 1.11.2006) nebo podle ČSN 34 1390.

 • Zařízení ochrany před bleskem se dělí na čtyři třídy (třída LPS) podle důležitosti objektu

 • Třída LPS I - banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny

 • Třída LPS II - školy, supermarkety, katedrály

 • Třída LPS III - rodinné domy, zemědělské stavby

 • Třída LPS IV - stavby bez výskytu osob a majetku

 

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN EN 62305)

Třída LPS

Lhůta pro revize

Kritické systémy (kancelářské budovy, obchodní centra...)

I a II

2

1

III a IV

4

1

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN 33 1500) dle ČSN 34 1390

 

Druh objektu

Lhůta pro revize

objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5

Monday the 17th. Custom text here - Templates Joomla