Vytisknout

Výchozí revize

·         Každá elektroinstalace musí být předtím, než je uvedena do provozu revidována

·         Výchozí revize se provádí i na zařízení po rekonstrukci, nebo při rozšíření elektroinstalace

 

Pravidelná revize

·         Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500

·         Lhůty pro opakování revize se určují podle druhu zařízení a podle působících vnějších vlivů

 

 

Jak často provádět revize elektrických zařízení?

Lhůty pro revize elektrických vyhrazených technických zařízení (VTZ) jsou stanoveny převážně v ČSN 331500.

Lhůty pravidelných revizí podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Druh objektu

Kontrola lhůty v rocích

Revize lhůty v rocích

Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob

1

2

Zděné obytné a kancelářské budovy

2

5

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

1

3

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

1

2

Pojízdné a převozné prostředky

1

1

Prozatímní zařízení staveniště

1

0,5

 

Lhůty revizí elektrických spotřebičů:

 

Lhůty pravidelných revizí podle typu prostředí (ČSN 33 1600)

Skupina spotřebičů

Třída spotřebiče

Lhůta pro spotřebiče držené v ruce

Lhůta pro přenosné spotřebiče

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Třídy I, II a III

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Třídy I / Třídy II a III

1x za 3 / 6 měsíců

1x za 6 měsíců

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třídy I / Třídy II a III

1x za 6 / 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 36 měsíců

 

Lhůty revizí ochrany před bleskem:

 

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN EN 62305)

Třída LPS

Lhůta pro revize

Kritické systémy (kancelářské budovy, obchodní centra...)

I a II

2

1

III a IV

4

1

 

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN 33 1500) dle ČSN 34 1390

 

Druh objektu

Lhůta pro revize

objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5